Et skitseforslag udarbejdes ud fra de parameter der blev aftalt ved det indledende møde. Derudover vil offentlige tilgængelige oplysninger om grund og bygning samt planmæssige forhold som kommune- og lokalplan samt servitutter blive indhentet. Inden udarbejdelse af skitseforslaget foretages opmåling og fotografering af eksisterende forhold.

INDHOLD


  • evt. situationsplan, plan, snit og facader
  • forslag til materialevalg
  • afstemning af myndighedskrav, kommune- og lokalplaner mv.