Myndighedstegninger / Ansøgning om byggetilladelse

MYNDIGHEDSTEGNINGER / ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE

Der udarbejdes tekniske tegninger samt øvrig dokumentation som er nødvendig for at indhente byggetilladelse.

MYNDIGHEDSPROJEKT


  • Situationsplan, plan, snit, facadera
  • Bygningsdelsbeskrivelse- og arbejdsbeskrivelse
  • Evt. detajl tegninger
  • Beregning og kontrol af konstruktioners u-værdier
  • Evt. kloaktegning
  • Ansøgnings dokumentation