Skip to main content

Skitseforslag

Et skitseforslag udarbejdes ud fra de parameter der blev aftalt ved det indledende møde. Derudover vil offentlige tilgængelige oplysninger om grund og bygning samt planmæssige forhold som kommune- og lokalplan samt servitutter blive indhentet. Inden udarbejdelse af skitseforslaget foretages opmåling og fotografering af eksisterende forhold.

Indhold

  • evt. situationsplan, plan, snit og facader
  • forslag til materialevalg
  • afstemning af myndighedskrav, kommune- og lokalplaner mv.
De 4 faser
Fase 1
Gratis indledende møde, hvor ønsker og ideer afklares. Vi gennemgår dine ideer og tanker og sammenholder med planmæssige rammer. Vi gennemgår materiale ønsker og muligheder og ikke mindst tidsplan. Vi kommer med indspark og ideer til projektet. Inden mødet har vi gransket de planmæssige forhold, lokalplaner, servitutter mm.
Fase 2

I denne fase udarbejder vi et projekt som tager udgangspunkt i dine ønsker og ideer som samtidig er i overensstemmelse med gældende plan- og byggemæssige regler.

Når projektoplægget er tilpasset og godkendt afslutter vi endelig skitsering.

Fase 3

I denne fase indsendes der på baggrund af forprojektet ansøgning i Byg og Miljø for indhentning af byggetilladelse fra kommunen og evt. andre instanser.

Forprojektet indeholder de tegninger, materialebeskrivelser, BBR oplysninger mm. som kommunen efterspørger. Fase 3 afsluttes med en godkendelse af projektet

Fase 4

Vi sikrer at der indhentes den nødvendige tekniske dokumentation fra håndværkerne og indsender til kommunen så byggesagen kan afsluttes med en ibrugtagningstilladelse.

    Kontakt os gerne

    Udfyld formularen herunder og send din forespørgel. Du vil efterfølgende indenfor 24 timer modtage en bekræftelse pr. mail.