Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Skimmelsvamp

Har du mistanke om skimmelsvamp i din bolig, skal du hurtigt søge professionel hjælp. Vi har stor erfaring med skimmelsvampe og de forsikringsskader, der ofte følger i kølvandet på skadeårsagerne.

Skimmelsvamp er et stigende problem for rigtig mange boligejere og boliglejere. Der er mange måder og opdage skimmel på men ofte opdages skimmel ved visuelle aftegninger på overfladerne i boligen. Disse skader opstår normalt på grund af opfugtning, der skyldes problemer i bygningskonstruktionerne eller som følge af kuldebroer. Du kan også opdage skimmelsvamp på andre måder, f.eks ved en ”muglugt” som giver mistanke om skimmelsvamp.

Sundhedsstyrelsens 3 kategorier af skimmelvækst:

 • Bagatelagtig skimmelvækst
  Under en håndflade med skimmelsvamp
 • Moderat fugt og skimmelvækst
  Fra en håndflade til 1 m2 areal dækket af skimmel
 • Omfattende fugt og skimmelvækst
  Over 1 m2 med skimmel

Symptomer i boligen

Fysiske symptomer

 • Hoste og trykkende fornemmelse for brystet – særligt hos børn. ( kan medføre risiko for at udvikle astma )
 • Hæshed
 • Kronisk bihulebetændelse
 • Hovedpine
 • Træthed
 • Kvalme
 • Koncentrationsbesvær

Prøvetagning

Ved opstart af en skimmelsvampesag tager vi altid prøver af det angrebne område. Der anvendes forskellige prøvetagningsmetoder afhængig af opgavens art. De nedenfor nævnte metoder anvendes til kontrol af skimmelsvamp Kontaktaftryk – anvendes på overflader for at bestemme eventuel forekomst af skimmelsvamp.

Aftrykket sendes til laboratorium, hvor det dyrkes for at bestemme art og slægt af den pågældende skimmelsvamp. Hygiena Pro-clean skimmeltest – anvendes i forbindelse med kvalitetskontrol, da den giver øjeblikkeligt svar om mængden af levende skimmelmycelium på en overflade.

Afrensning af en inficeret overflade afsluttes først, når Pro-clean testen viser 0. Mycometer®-test – foretages på stedet og giver resultat på mindre end én time. Prøven kan tages på overflader. Herudover kan materialer som isolering, puds og støv analyseres.

Kontakt os gerne

Udfyld formularen herunder og send din forespørgel. Du vil efterfølgende indenfor 24 timer modtage en bekræftelse pr. mail.

Rensning af skimmelsvamp

For at sikre et ordentligt resultat af saneringen er det vigtigt at identificere årsagen og udbedre skaden. Den relative luftfugtighed og det inficerede emnes vandindhold måles, og der udtages prøver af luftens indhold af svampesporer. Skadens omfang kortlægges ved hjælp af laboratorieanalyser, og resultatet beskrives i en rapport.

I rapporten er det udførligt beskrevet, hvilke arter der er fundet og omfanget af skimmelsvamp, og på denne baggrund udføres saneringen, der består i en grundig mekanisk rengøring af de inficerede områder. En grundig støvsugning og rengøring minimerer forekomsten af støv, svampesporer og luftformige stoffer. Inficeret materiale, der ikke er muligt at rengøre, nedtages og destrueres.

Alle behandlinger afsluttes med en kvalitetstest for at sikre, at hele det berørte område er fri for skimmelvækst.