Skip to main content

Opdeling i ejerlejligheder

Opdeling i ejerlejligheder

Ejerlejlighedslovens § 10 stk. 2 giver mulighed for at opdele den ældre beboelsesmasse hvis denne opfylder ”kvalitetskravene” i § 10, stk. 1, pkt. 2 litra a-e.

En landinspektør med beskikkelse skal i den forbindelse attestere, at bygningerne opfylder kravene i litra a-e, herefter skal kommunen erklære kravene i litra f-i for opfyldt. Kommunen kan i forbindelse med afgivelse af erklæring kræve, at ejeren frembringer tilstrækkelige oplysninger til at byggemyndigheden kan vurdere om kravene er opfyldt.

Dokumentation for ejerlejlighedsloven

§ 10, stk. 1, pkt. 2 litra f-i Termogo Byggerådgivning kan hjælpe med at dokumentere hvorvidt kravene i litra f-i er opfyldt. I den forbindelse indhentes nødvendig dokumentation omkring ejendommen, ejendommens alder, arealer, planmæssige forhold mm. Derudover vil det som regel være nødvendigt med en fysisk gennemgang af ejendommen.

Kravene litra f-i

f) Det totale varmetab for beboelseslejligheder skal være nedbragt til et niveau, der svarer til kravene i Bygningsreglementet af 1972. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler herom.

g) Efter gennemførelse af fornødne arbejder til opfyldelse af kravene i litra f er der foretaget tilpasning hertil ved indregulering og justering af bygningens varme- og fyringsanlæg.

h) Bygningen opfylder uanset alder de krav, der er stillet i medfør af lov om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.

i) Ingen af bygningens beboelsesrum er ved ombygning gjort uhensigtsmæssige med hensyn til størrelse og udformning i forhold til de pågældende beboelsesrums hidtidige naturlige anvendelse.

    Kontakt os gerne

    Udfyld formularen herunder og send din forespørgel. Du vil efterfølgende indenfor 24 timer modtage en bekræftelse pr. mail.