Fugt

For høj fugtighed i bygningsdele kan nedsætte bygningens levetid betydeligt og medføre f.eks skimmelsvamp, råd eller andre trænedbrydende svamp. Det gælder derfor om at afgrænse de skadede områder og lokalisere og afhjælpe årsagerne hurtigst muligt.

Fugten skyldes ofte pludseligt opståede skader som f. eks rørbrud, storm- eller skybrudskader. Disse sager er som regel dækket af husforsikringen.

Årsagerne til fugtskader kan også skyldes svigt eller manglende vedligeholdelse af bygningens klimaskærm. Andre årsager til fugtproblemer kan også skyldes manglende ventilation i boligen, kælderen eller i tagrummet.

Vådt klima er lig med flere bakterier i indeklimaet. Ved afkøling skabes kondens. Kondens skaber råd og svamp det kan give allergi idet der kommer flere husstøvmider og skimmelsvamp.

En anden stor synder er manglende opmærksomhed på udtørring af fugt i byggefasen som kan føre til følgeskader som skimmelsvamp mm.

Fugtmåling

Fugt kan lokaliseres og måles på mange forskellige måder, afhængig af materiale. Skal der lokaliseres og måles områder med høj fugtigindhold, kan der udføres ikke-destruktive målinger på overfladen.

Kontakt os gerne

Udfyld formularen herunder og send din forespørgel. Du vil efterfølgende indenfor 24 timer modtage en bekræftelse pr. mail.

Fugt- og skimmelundersøgelse

Normalt vil en fugtteknisk gennemgang af en byggesagkyndig der gennemgår bygningen, afsluttes med en rapport og en fotodokumentation.
Rapporten vil typisk indeholde:

  • Skadested
  • Skadeart ( identifikation og omfang )
  • Skadeårsag ( fugtmålinger )
  • Forslag til afhjælpning
  • Renoverings vejledning ( sanering/renovering )
  • Eventuel kvalitetssikring

Vores rapport danner grundlag for en effektiv skadesudbedring. Kernen i bygningsanalysen er at afdække konstruktioner, hvor der erfaringsmæssigt kan opstå opfugtning og svampeangreb. Ved bygningsanalysen udføres ofte indgreb i bygningskonstruktionerne så skadeomfanget afdækkes. Rapporten der udfærdiges giver et gennemskuelig overblik over problemerne og anviser en renoverings-vejledning samt kommer med forslag til forebyggende tiltag.

Fugt og skimmelsvamp i boliger er helbredsskadeligt. Derfor skal problemerne forebygges med byggeteknisk korrekt byggeri. Hvis skaden er sket, og der opstår fugtproblemer eller skimmelsvamp, skal problemerne afhjælpes hurtigt og effektivt.

For yderligere oplysninger og prisoverslag mv. kan i kontakte os på tlf. 30 66 64 34 eller info@termogo.dk