Skip to main content

Første møde/­idéoplæg

Det overordnede formål med mødet er at vi for en fornemmelse af hvilke ideer og
ønsker I har til byggeriet hvad enten det drejer sig ombygning, tilbygning eller nybygning.

Uforpligtende møde

 • afklaring af behov
 • krav og ønsker
 • muligheder / begrænsninger
 • lovgivning
 • økonomi

Hvis der er ønske om et samarbejde omkring projektet, danner de gennemgåede punkter grundlag for næste fase

Idèmødet er uforpligtende og gennemføres uden beregning ved en transporttid på maksimalt 30 min.

De 4 faser
Fase 1

Gratis indledende møde, hvor ønsker og ideer afklares. Vi gennemgår dine ideer og tanker og sammenholder med planmæssige rammer. Vi gennemgår materiale ønsker og muligheder og ikke mindst tidsplan. Vi kommer med indspark og ideer til projektet.

Inden mødet har vi gransket de planmæssige forhold, lokalplaner, servitutter mm.

Fase 2

I denne fase udarbejder vi et projekt som tager udgangspunkt i dine ønsker og ideer som samtidig er i overensstemmelse med gældende plan- og byggemæssige regler.

Når projektoplægget er tilpasset og godkendt afslutter vi endelig skitsering.

Fase 3

I denne fase indsendes der på baggrund af forprojektet ansøgning i Byg og Miljø for indhentning af byggetilladelse fra kommunen og evt. andre instanser.

Forprojektet indeholder de tegninger, materialebeskrivelser, BBR oplysninger mm. som kommunen efterspørger. Fase 3 afsluttes med en godkendelse af projektet

Fase 4

Vi sikrer at der indhentes den nødvendige tekniske dokumentation fra håndværkerne og indsender til kommunen så byggesagen kan afsluttes med en ibrugtagningstilladelse.

  Kontakt os og hør nærmere

  En vedligeholdelsesplan skaber grundlag for en sund ejerforening eller andelsboligforening. Vi hjælper med at skabe overblik over alle fremtidige reparationer, renoveringer og udgifter.

  Hvis du har spørgsmål til vedligeholdelsesplaner, vores fremgangsmåde eller andet, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi kan kontaktes på 30 66 64 34 eller på mail info@termogo.dk. Du kan også udfylde vores kontaktformular her på siden, så kontakter vi dig snarest muligt. Vi ser frem til at høre fra dig!