Bolig radon

Bolig radon

Radon er en naturlig forekommende, radioaktiv luftart. Gassen er farveløs og kan hverken ses, lugtes, smages eller føles.

Ifølge WHO er indånding af radon den næst mest forekommende årsag til udvikling af lungekræft hos mennesker næst efter rygning. Sundhedsstyrelsen vurderer, at radon er årsag til 9% af de nye lungetilfælde i Danmark. ( kilde www.sst.dk ) Lungekræft er en af de hyppigste kræftformer i Danmark med mere end 4000 nye tilfælde om året. Bygningsreglementet 2015 stiller krav til radonindholdet i indeluften i nybyggeri. Bygninger skal udføres og sikres så radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3.
Radon er som nævnt en kræftfremkaldende luftart og det er derfor af afgørende betydning, at nedbringe indholdet af radon indendørs til et så lavt niveau som muligt. Indholdet af radon i indeklimaet er i almindelighed større i enfamiliehuse, rækkehuse og kædehuse end i etagehuse. Radon trænger ind gennem revner og sprækker, dog først og fremmest fra undergrunden. Forhøjet radon-niveau ses ofte i rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk. Kælderrum er naturligvis også ekstra udsatte.

Danske myndigheder anbefaler, at man foretager radonmåling om vinteren da det er her man har den højeste radonværdi.

Hvis man vil undersøge indholdet af radon kan man foretage en radonmåling. Man skal normalt altid måle værdien i de rum, hvor man mest opholder sig i. Som minimum bør man måle i soveværelse, stue og ikke mindst børneværelser da børn er meget modtagelig for radon.

Måling af radon

Termogo Byggerådgivning måler radon ved hjælp af et elektronisk radon test apparat. Udstyret opsættes i de rum I opholder jer mest i. Målingen tager 48 timer og efterfølgende henter vi apparatet igen. I har resultatet med det samme.

Kontakt os gerne

Udfyld formularen herunder og send din forespørgel. Du vil efterfølgende indenfor 24 timer modtage en bekræftelse pr. mail.

Kort tids måling

Måling af radon Der er stor forskel på hvor gode radonmålere er til at måle niveauet af radon i boligen. Man kan vælge elektroniske radonmålere der hurtigt kan give et resultat og man kan vælge et såkaldt dosimeter ( radonboks ) som måler radon med sporfilm.

Kort tids måling Med en elektronisk radonmåler kan du på kort tid ( 48 timer ) få en god indikation af dit radonniveau. Digitale målere er et oplagt supplement til målerbokse da de giver mulighed for at lave hurtige kontrolmålinger

Lang tids måling

Radonbokse er den målemetode der anbefales af sundhedsstyrelsen da de er de mest pålidelige. For at få et nøjagtigt billede af radon niveauet, bør du måle i en periode på mindst to måneder.

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe på tlf. 30 66 64 34

Bolig radon indeholder følgende

  • Møde hvor bygningen gennemgås og hvor mulighederne for radon indtrængning vurderes.
  • Elektronisk radon måleudstyr opsættes for indsamling af radon værdier.
  • Radon værdier gennemgås for vurdering af sundhedsfare.
  • Anvisning til reducering af radon i boligen udarbejdes og gennemgås. BoligRadon – stærk dokumentation